Rövid összefoglalás a projektről

A településen szinte teljes mértékben megvalósult valamennyi közmű, a szennyvíz-csatorna hálózat kivételével. A településen jelenleg kettő megoldást alkalmaznak a keletkező lakossági szennyvíz kezelésére: egyedi, helyi szennyvíztisztítás és elhelyezés házi szikkasztó medencével, a szennyvíz talajba történő elszivárgásával, illetve szennyvízelhelyezés zárt házi szennyvíztároló medencében, szippantás és tengelyen történő szállítás a községi szeméttelepre, ill. illegális leürítő helyekre. A településen egyedi szennyvízkezelés nincs. A meglévő rendszerről semmilyen felmérés nem készült, így az egyedi műtárgyak típusáról, azok működési hatékonyságáról információk nem állnak rendelkezésre. Általánosságban azonban rögzíthetjük, hasonlóan az országos gyakorlathoz, hogy a szikkasztómedencék több év után eliszapolódnak, a karbantartásra azonban senki nem fordít figyelmet, így a tisztítási hatásfok nagymértékben lecsökken, fokozott talajterhelést okozva. A több éve, évtizede épített - ma már korszerűtlen - elvileg zárt és szigetelt tárolómedencék valójában nyitottak, ezáltal a keletező szennyvíz a talajba szivárog illetve a tavaszi olvadás, nagyobb esőzések után a talajvíz áramlik a szennyvíztározóba. Mivel a településen a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 %-a a talajba szivárog. A községben a szippantást engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi, aki egy önkormányzati területen lévő agyaggödör leürítő helyre szállítja a települési folyékony hulladékot. A leürítőhely a jogszabályoknak nem felel meg, a hatóságok ezt a helyzetet, mint megtűrt állapot vették tudomásul. A tervezési, engedélyezési folyamat bemutatása, ismertetése: A beruházást szennyvízcsatornázás vonatkozásában FIDIC piros könyv, szennyvíztisztítás tekintetében pedig FIDIC sárga könyv szerint kívánják megvalósítani. Jelenleg szennyvízcsatornázás vonatkozásában rendelkezésre áll az engedélyezési terv és a jogerős vízjogi létesítési engedély, szennyvíztisztítás esetében pedig az elvi vízjogi engedély. Tekintettel a szennyvíztisztítás FIDIC sárga könyv szerinti lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásra, a nyertes vállalkozó feladata lesz az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, továbbá az engedélyek beszerzése. A megvalósítandó műszaki megoldás keretében Bucsa település szennyvízcsatorna hálózata elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású, műszaki szükség szerinti darabszámú szennyvízátemelővel épül ki. A megépítendő szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 200 m3/d, biológiai kapacitása 2150 LE. A tervezett tisztítási technológia totáloxidációs, eleveniszapos eljárás, a keletkezett iszapok stabilizációjával, nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai foszfortalanítással. A biológiai tisztító egységben a baktériumok enzimrendszerük hatására aerob körülmények között végbemegy a szennyező szerves szénvegyületek lebontása, az iszap teljes stabilizációja és a nitrifikáció, anoxikus körülmények között, pedig a denitrifikáció. A szennyvíztisztítási technológia kb. 60 %-os részleges biológiai foszfortalanítással rendelkezik, a hideg téli hónapokat leszámítva, amikor ez az érték csak kb. 40 %-os. A tisztított szennyvíz átemeléssel, nyomóvezetéken kerül a Hortobágy-Berettyó főcsatornába bevezetésre. A rendszerből kikerülő fölösiszap sűrítése és közbenső tározása iszapsilóban történik. Az iszap víztelenítését szalagszűrővel végzik. A víztelenített iszap egy évi fedett tározása a telepen biztosítható. A víztelenített szennyvíziszap a mezőgazdaságban kerül hasznosításra.
Megvalósulási szakaszra vonatkozó pályázat benyújtása: 2012.05.03.
Támogatói döntés: 2012.12.19.
Szerződéskötés: 2013.01.09.